17. marts 2020

Skrevet af Maja

Foto af Per, Jan og Maja

Næsholm Borgruin

¨Livet på Granhøjen¨ bestående af Jens, Per, Jan, Tobias og Maja besøgte Næsholm Borgruin på en solrig dag. Det var spændende og lærerigt. Der er rigtig mange flotte fugle. Ruinen ligger på en lille ø i Nygård Sø.

Ruinen stammer fra middelalderen og blev ca. bygget i år 1287.

Midt på holmen stod det store tårn af tegl som har været omkring 10-15 højt. Tårnet var omringet af minde bygninger. På 2 af tårnets sider findes dybe spærregrave som opdelte anlægget i 2 områder. Længst mod vest lå borghærens bolig og nord for tårnet lå huse til folkene. Ruinen er Danmarks mest undersøgte voldanlæg fra middelalderen. Borgen blev undersøgt i 1800-tallet, og udgravet i 1950-erne. Borgen har været forbundet med land ved en halvt hundrede meter lang pæle-bro. Selve borgen har bestået af 6-8 bygninger.

Den gamle pæle-bro var gået meget i stykker, så der er blevet lavet en ny magen til. Den cirka 80 meter lange bro åbnede for offentligheden i 2013.

 

Vandtårnet

På vej hjem kørte vi forbi det store vandtårn.

Tårnet er ikke et gammelt borgtårn, men er bygget som vandtårn i 1913 og fungerer stadig som forsyningskilde. Den slanke og runde bygning, med sine skrå vægge og det mønstrede murværk omkring selve vandbeholderen, blev bygget i forbindelse med etableringen af Amtshospitalet i Annebergparken i 1913.

Vandtårnet er ét af de ca. 200 vandtårne, der er tilbage af de ca. 1000 danske vandtårne, som er bygget gennem tiden.

Tårnet er 18 meter højt. På toppen er man 56 meter over havet. Tårnet kan indeholde 80 m3 vand, og der er tilhørende jordtanke på 1600 m3.