Granhøjen består af flere forskellige bo-, beskæftigelses- og behandlingstilbud til unge og voksne med psykiske lidelser og sociale problemstillinger. De fleste af Granhøjens tilbud ligger i det naturskønne Odsherred, men der ligger også botilbud i Sorø, Kr. Eskilstrup og St. Merløse. Du kan læse mere om botilbuddene på Granhøjens hjemmeside. Der er cirka 150 beboere tilknyttet Granhøjen, og der er cirka 200 medarbejdere ansat. Det gør Granhøjen til Danmarks største privatejede socialpsykiatriske botilbud.

Granhøjen har fået en ny platform, der hedder Livet på Granhøjen. Det er en hjemmeside om og for alle på Granhøjen og for alle med interesse for psykiatrien og det specialiserede socialområde. På Granhøjen har vi en lang række fælles traditioner og begivenheder – fra beskæftigelse og sunde motionsformer til sociale arrangementer, som vi gerne vil dele med dig.

Du kan læse mere om Livet på Granhøjen her.

Granhøjen i et historisk perspektiv

Det er over 30 år siden, at ægteparret Grete og Torsten Mikkelsen etablerede Granhøjen i deres eget private hjem, hvor flere unge med forskellige psykiatriske diagnoser og sociale problematikker boede. De følgende årtier voksede Granhøjen sig større med flere botilbud, beboere og medarbejdere. Granhøjen har altid været en stor del af lokalsamfundet i Odsherred, og i 1996 køber Grete og Torsten Hotel du Vest i Nykøbing Sjælland, renoverer det og laver det til den første socialt ansvarlige virksomhed i Odsherred Kommune, hvor psykisk sårbare tilbydes en virkelighedsnær beskæftigelse.

 

Granhøjens samarbejdspartnere:

Psykiatrisk Privathospital

www.skovhusprivathospital.dk

Socialt ansvarlige virksomheder:

www.nygaardenfrugt.dk

www.hotelduvest.dk

Uddannelser:

www.commuto.info

Blog:

www.granhojensblog.dk

www.denoffentlige.dk/granhoejen-0