1. april 2019

Generalforsamling i Krolfklubben

Så er der igen nyt på krolf-fronten. I Granhøjens afdeling i Sorø har de nu engageret sig yderligere i krolfklubben:

“Syv personer mødte vi op til generalforsamling i SBG&I, som er den klub vi spiller KROLF i.

Alle sidder vi spændte og hører den ene beretning efter den anden fra de forskellige udvalg.

Og…endelig kommer beretningen fra KROLF afdelingen.

Formanden begynder med at fortælle om hvilke turneringer, som er blevet deltaget i og andre tiltag. Formanden fortæller også om den store opbakning og tilmelding, der er fra Nygården – sådan hedder vi i KROLF klubben – og han siger derefter, at vi jo er talstærkt præsenteret og beder os rejse os, så alle de andre kan hilse på os. Beboerne rejser sig og modtager en klapsalve og en masse dejlige kommentarer om, at det er godt gået.

Formanden fortæller videre, at han har prøvet at få stablet turneringer på benene, så vi kan få nogle at spille imod, men at ingen vil fordi…..vi er for GODE. Så blev der en livlig snak omkring bordet, alle blev så glade for denne udmelding.

Da beretningerne var forbi, blev mødet hævet og der blev mulighed for at gå i kiosken og bestille en burger, pølser eller pommes frites.

Det skal også nævnes, at de pæne ord fra formanden udløste en masse tillykke og godt gået, og kram fra de andre spillere samt en del kram til formanden fra beboerne.

En dejlig aften og nogle meget glade beboere.”