Granhøjens miljøgruppe affaldsindsamling csr bæredygtig behandling
21. december 2018

Året går på hæld, og den sidste artikel til ”Livet på Granhøjen” fra 2018 vil snart være skrevet. Her kommer et tilbageblik, hvor vi kigger på de artikler fra 2018, som har fået mest opmærksomhed på de sociale medier. Vi kan se, at I ligesom os er optaget af miljø, sundhed og fællesskaber.

Granhøjens årlige motionsdag bidrager til fællesskaberne

Motionsdagen arrangeres hvert år af Granhøjens sundhedsgruppe.

”Motionsdagen er blevet til med intentionerne om, at vi får rørt os, at vi gør det sammen og har det sjovt, og at vi måske får prøvet nogle nye aktiviteter af. Det er bl.a. derfor, at vi har indrettet Egebjergvejs have med en krolfbane, og derfor der som noget nyt i år er skydning på programmet.” Fortæller Karin, leder af sundhedsgruppen.

Læs hele artiklen på Livet på Granhøjen: https://livetpaagranhojen.dk/tekst-indlaeg/granhoejens-aarlige-motionsdag-bidrager-til-faellesskaberne/

Alle skal tage del i arbejdet med at passe på miljø og natur

Granhøjens miljøgruppe arbejder og diskuterer løbende forbedringer og iværksætter initiativer i forhold til at passe på natur og miljø. Helene fra miljøgruppen fortæller om de forskellige tiltag:

”Det skal ind i dagligdagen. Det er jo også de små ting, der tæller. At vi husker at lukke vinduerne, at vi hænger tøjet til tørre frem for altid at tørre det i tumbleren, at vi slukker lyset og standby apparater. Det kræver, at vi har fokus på og ved, hvad det betyder i det samlede billede.”

Læs hele artiklen på Livet på Granhøjen:  https://livetpaagranhojen.dk/tekst-indlaeg/alle-skal-tage-del-i-arbejdet-med-at-passe-paa-miljoe-og-natur/

Granhøjen samler 342 kg skrald i naturen

Granhøjen bidrager til kampen imod forurening i naturen. Den årlige skraldeindsamling er gjort til halvårlig, og i denne omgang kunne Granhøjens bosteder fortælle, at de har indsamlet 342 kg affald fra den danske natur. Det blev velfortjent fejret med en hyggelig dag.

Du kan læse mere om indsatsen og de efterfølgende festligheder på Livet på Granhøjen: https://livetpaagranhojen.dk/billed-indlaeg/granhoejen-samler-342-kg-skrald-i-naturen/

Fodboldafslutning med årets kamp

Traditionen tro spilles der som afslutning på udendørs-sæsonen i fodbold en kamp imellem Granhøjens beboere og dens ansatte. Til kampen var der heppekor og tilråb, og efter kampen stod den på hygge og fællesspisning.

Hvis du vil se billeder fra dagen og finde ud af hvem der vandt, kan du finde artiklen og billederne på Livet på Granhøjen: https://livetpaagranhojen.dk/billed-indlaeg/fodboldafslutning-paa-granhoejen/

Granhøjen åbner nyt botilbud i Nykøbing Sj.

1.januar 2019 åbner Kollegiet Kingosvej, som ligger centralt i Nykøbing Sj. Læs mere om det nye tilbud på vores hjemmeside: https://www.granhojen.dk/granhoejen-aabner-nyt-botilbud/

Christoffer og Christoffer er færdiguddannede

I efteråret er Granhøjen blevet en tømrersvend og gastronomiassistent rigere. Læs begge deres historier på Livet på Granhøjen.

Christoffer udlært tømrersvend: Nu tror jeg på mig selv. https://livetpaagranhojen.dk/tekst-indlaeg/christoffer-udlaert-tror-jeg-paa-mig-selv/

En kæmpe sejr – Christoffer er færdiguddannet gastronomiassistent https://livetpaagranhojen.dk/tekst-indlaeg/kaempe-sejr-christoffer-faerdiguddannet-gastronomiassistent/

Åbning af nyt beskæftigelsestilbud i Store Merløse

I 2018 har vi også haft stor fokus på beskæftigelsen på Granhøjen. Og der er blevet plads til flere nye beskæftigelsestilbud – herunder også et stort værksted i Store Merløse.

https://livetpaagranhojen.dk/tekst-indlaeg/granhoejen-aabner-nyt-beskaeftigelsestilbud-store-merloese/

Granhøjen deltager til høstmarked

I september hygger vi os altid på Nygården til høstmarked, og i ugerne op til med spændende arbejdsopgaver som forberedelse og klargøring til marked.

Netop hyggen og fællesskabet er også noget af det, som områdeleder på Granhøjen Bente fremhæver ved sine oplevelser på høstmarkedet:

>> Det varmer sådan at se, hvordan stemningen og opgaverne før, under og efter høstmarkedet er med til at skabe fællesskaber på kryds og tværs af Granhøjen. Det kan bare noget helt særligt, når vi skal løfte opgaver sammen. Jeg tror både, det er fordi, vi laver noget andet end det, vi plejer, og at vi møder hinanden i en anden sammenhæng. Vi grinte simpelthen så meget i fredags, da vi gjorde marken klar til parkering på trods af regn og småfejl, men vi var der sammen og vi hyggede os.”

Læs mere på Livet på Granhøjen https://livetpaagranhojen.dk/tekst-indlaeg/granhoejen-deltager-til-hoestmarked-paa-nygaarden/