Granhøjen el-spare-konkurrence
6. februar 2018

Granhøjens miljøgruppe om el-spare-konkurrence og samle-skrald-dag

Af: Helene, Granhøjens miljøgruppe

Miljøgruppen på Granhøjen består af medarbejder- og beboerrepræsentanter fra alle Granhøjens botilbud, og de mødes en gang om måneden for at tale om nye og igangværende tiltag.

At have fokus på miljøet er en af vores målsætninger på Granhøjen. Vi vil gerne passe på naturen, og det giver anledning til nogle lærerige snakke om miljø og ansvar på bostederne:

  >> Hvorfor er det egentlig, at nogen vælger at smide dåserne ud af vinduet i bilen, og hvilken betydning kan det have for den verden som vi lever i, herunder fx de køer der går på marken?

>> Og hvorfor er det vigtigt, at batterierne ikke ryger i skraldespanden?

Det er ikke altid lige til at gennemskue, og ofte er der mange og nogle gange modsatrettede svar. I miljøgruppen gik det hurtigt op for os, at vi måtte starte med os selv. Vi måtte lige kigge på vores egen praksis derhjemme. Sorterede vi egentlig selv skrald, og anså vi ”det at passe på miljøet” som noget vi personligt måtte engagere os i?

Elsparekonkurrencen kører derudaf

1.november skød Miljøgruppen Granhøjens store elsparekonkurrence op. En sådan konkurrence har flere gange før fundet sted på Granhøjen, og nu var det tid til at kaste os ud i et sådant projekt igen.

Elsparekonkurrencen løber over 5 måneder og har til formål at sætte fokus på vores daglige forbrug af el.

Konkurrencen har nu været i gang i 3 måneder, og tilbagemeldingerne fra bostederne lyder på, at alle er blevet rigtigt gode til at huske hinanden på at fx slukke lyset.

Konkurrencen slutter i marts måned, og præmien vil være en fællestur som det pågældende vindersted sammen beslutter, hvor skal gå til.

Lige nu ser stillingen således ud: 

  1. pladsen: Rørmosen
  2. pladsen: Tjørneparken
  3. pladsen: Elmegården.

Flere projekter i Miljøgruppen

Miljøgruppens næste projekt bliver den store skraldeindsamlingsdag, der finder sted søndag d. 22. april 2018.

Dagen er officiel skraldeindsamlingsdag, og afholdes i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

Her vil alle Granhøjens botilbud for 3. år i træk samle skrald i skove, langs veje og i byer i botilbuddenes nærområder.

På Granhøjen vil vi rigtig gerne støtte op omkring det initiativ som Danmarks Naturfredningsforening lægger op til. Og vi har erfaret at en sådan dag altid giver anledning til flere og gode snakke omkring miljøet. Samtidig støtter det op omkring noget af det, som vi anser som en af de vigtigste værdier på Granhøjen: at løfte i fællesskab.

Efterfølgende vil vi traditionen tro slutte af med nogle hyggelige timer alle sammen med gang i grillen.

Tiden indtil da, vil i miljøgruppen gå med at få planlagt alle de praktiske detaljer som at få samlet refleksveste, planlagt ruter mv. Vi glæder os til en god dag, hvor vi både kan være sociale og samtidig gøre noget godt for det sted, vi bor.

 

Læs også om de sidste to års skraldeindsamling:

Granhøjen laver stor skraldindsamling

Granhøjen samlede skrald

Granhøjens Samleskrald-dag – 2017.