1. februar 2019

Tillykke til Tjørneparken

I anledning af botilbuddet Tjørneparkens 10 års jubilæum har vi været en tur forbi Nr. Asmindrup og få en snak om livets gang på Tjørneparken 1.

 

Fællesskabet er meget vigtigt


Gitte er beboer på Tjørneparken og flyttede ind som en af de første. Gitte er meget glad for Tjørneparken, som med hendes egne ord er et rigtig flot og pænt sted med søde mennesker. Hun bor i selvstændig bolig og er tilknyttet Tjørneparken Syd. Hun er i beskæftigelse i Tjørneparkens produktionskøkken fire dage om ugen og holder fri hver torsdag. Hun nyder sin ugentlige fridag meget og bruger den gerne på at gå i byen og handle lidt, gerne sammen med nogle gode veninder.

Gitte er meget social og tager stor del i fællesskabet og de sociale arrangementer på Tjørneparken. Hun mødes med de andre hver dag kl. 14 og drikker kaffe: ”Det er noget af det bedste ved dagen”, siger Gitte og fortsætter: ”Her kan vi snakke og grine sammen, og høre hvordan hinanden har det”. Om hun også bor her om 10 år svarer hun grinende: ”Det kunne sagtens være”!

 

Samarbejde og selvbestemmelse


Vinni har været afdelingsleder på Tjørneparken de sidste 4 år og har sin daglige gang på stedet.
Dagligdagen på Tjørneparken foregår i høj grad i samarbejde med beboerne: ”Selvbestemmelse er en vigtig værdi for os her på Tjørneparken og på Granhøjen generelt”, understreger Vinni og uddyber:” Vi har fokus på, at beboerne gør så meget selv, som det er muligt, alt afhængig af kompetencer”.
Nogle beboere er i beskæftigelse ude af huset på bl.a. Hotel du Vest, Nygården og Det gule hus, som alle er en del af Granhøjens beskæftigelsestilbud. Andre beboere arbejder hjemme med opgaver i køkkenet, rengøring, pasning af fugle og andet.

Tjørneparken blev etableret på baggrund af et stigende behov for ekstra støtte blandt Granhøjens aldrende beboere og huser i dag 25 beboere, hvoraf 3 har været der fra start af i 2009. Personalet er sammensat af forskellige faglighed og spænder over sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, kostvejledere og projektmedarbejdere.

Christina er uddannet sygeplejerske, og arbejder i dag som projektmedarbejder på Tjørneparken. Hun har lige som Gitte været med fra starten og glæder sig over, at stedet nu kan fejre 10 års jubilæum. Christina er glad for at arbejde på Tjørneparken, hvor hverdagen ifølge hende er præget af god kommunikation og gensidig respekt. Hun har gode kollegaer og kan godt se sig selv tage de næste 10 år med også. Der sker nemlig altid noget på Tjørneparken: ”Der er aldrig to dage, der er ens, og det gør det sjovt og udfordrende at arbejde her”, afslutter Christina.

 

Der er flere ligheder end forskelle


Hverdagen på Tjørneparken er ifølge Vinni præget af varme, humor og fokus på den enkelte beboers trivsel: ”Tjørneparken har ansvarsfulde og engagerede medarbejderne, der har stort fokus på samarbejde og ikke blot omsorg. Jeg plejer at sige, at vores vigtigste opgave på Granhøjen er at stille flere spørgsmål, end vi kommer med svar, og vores motto er, at der er flere ligheder end forskelle, når det kommer til medarbejdere og beboerne. Vi bruger ikke en ”dem og os”- retorik”, forklarer hun.

 

Fokus på selvstændighed og den yngre generation

Når blikket vendes mod de næste 10 år og fremtiden for Tjørneparken, drømmer Vinni om flere selvstændige boliger: ”Der er et stigende behov blandt beboere, der vil trives bedre i en mere selvstændig bolig. Og så ville det også give rigtig god mening at få en afdeling med kun unge, hvor der bare er mere fokus på et øget ungdomsliv og samvær med jævnaldrende” afslutter Vinni.

 

Tillykke til Tjørneparken

Tjørneparken åbner dørene for alle interesserede og venner af huset onsdag d. 6. februar mellem kl.13 og kl.15, hvor der vil være kaffe og masser af fødselsdagskage. Fejringen fortsætter om aftenen, hvor beboere, pårørende og personale er inviteret på treretters menu, musik og dans. Maden kommer fra Hotel du Vest og Tjørneparkens produktionskøkken, så der er på alle måder lagt op til en festlig dag og aften.

 

Tjørneparken er et § 108 botilbud placeret i Nr. Asmindrup. Læs mere om stedet på Granhøjens hjemmeside her